Slávnostné odovzdávanie zmlúv úspešným SVK a HU prijímateľom

Implementácia malých projektov je oficiálne zahájená! V uplynulých dňoch sme slávnostne odovzdali úspešným maďarským a slovenským prijímateľom malých projektov podpísané Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku v rámci Programu Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko.

Podujatia sa zúčastnila aj predsedníčka Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy Bánné dr.Gál Boglárka a predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka, ktorí spolu s riaditeľkou EZÚS Via Carpatia Juliannou Máté odovzdali zmluvy všetkým prijímateľom a popriali im veľa úspechov pri realizácií podujatí, ktoré posilňujú slovensko-maďarskú spoluprácu. V tejto výzve bolo podporených celkovo 51 malých projektov. V najbližších mesiacoch sú pre Vás pripravené pestré kultúrne a historické festivaly, zaujímavé športové aktivity, odborné workshopy a konferencie, tábory, výlety pre deti či degustácie tradičnej lokálnej kuchyne. Spomínané podujatia sú určené pre všetky vekové kategórie, rodiny s deťmi, seniorov, študentov zo Slovenska aj z Maďarska. Plánované podujatia budeme propagovať aj na našej Facebookovej stránke a súhrnný zoznam nájdete na: https://spf-viacarpatia.eu/

Hlavným cieľom podporených projektov je posilniť cezhraničnú spoločenskú kohéziu a partnerstvo medzi Slovenskom a Maďarskom a inšpirovať sa navzájom pri budovaní dlhodobých partnerstiev.

Držíme prsty pri realizácii a napĺňaní stanovených cieľov!