Slávnostné otvorenie Centra aktívneho starnutia

Seniorský vek so sebou prináša možnosti kvalitne stráveného času plného rôznych záujmových aktivít. Dôležitým predpokladom pre aktívne starnutie je vytvorenie vhodného prostredia a infraštruktúry pre seniorov. Preto sme v rámci projektu SKHU Ambassadors zriadili v Košiciach Centrum aktívneho starnutia, ktoré bude poskytovať seniorom priestor pre trávenie voľného času. Oficiálne otvorenie centra sa uskutočnilo 06.06.2022.

V rámci Centra aktívneho starnutia sa môžu seniori zúčastniť rôznych kurzov v oblastiach ako remeselné práce, zdravá výživa, informačné technológie, právo, pohybové aktivity a mnohé ďalšie.

Veríme, že si cestu do otvoreného centra nájde čo najviac seniorov.