Slávnostné Valné zhromaždenie EZÚS Via Carpatia

Dňa 10. februára 2020 sa v Košiciach konalo slávnostné Valné zhromaždenie EZÚS Via Carpatia. Župu Borsod-Abaúj-Zemplén zastupovala na valnom zhromaždení novozvolená predsedkyňa župy Bánné dr. Gál Boglárka, a Košice zastupoval Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja. Slávnostné zhromaždenie predstavovalo prvé oficiálne stretnutie oboch najvyšších predstaviteľov samosprávnych krajov.

Na valnom zhromaždení bol zvolený nový predseda Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia, a to Bánné dr. Gál Boglárka. Ďalej boli na valnom zhromaždení zvolení aj členovia Dozornej rady.

Predsedovia vyhlásili, že budú naďalej podporovať spoluprácu medzi dvoma samosprávnymi krajmi, ktorej je EZÚS Via Carpatia s r.o. dobrým príkladom.