Sociálne podnikanie je „IN“

Dňa 03.11.2021 sa v rámci implementácie projektu Find your way – „Nájdi si cestu späť na trh práce“ programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko uskutočnil v poradí druhý online Workshop na tému Sociálne podnikanie a farmárčenie.

Workshop bol zameraný na podmienky sociálneho podnikania a zdieľanie dobrej praxe v Maďarskej republike. Podujatie sa upriamovalo na sociálne podnikanie na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni so zameraním najmä na maďarský legislatívny rámec sociálneho podnikania, komplexný pohľad na sociálne podnikanie a praktické príležitosti v oblasti farmárčenia. Účastníci počas workshopu identifikovali cieľové skupiny sociálneho podnikania a preferované správanie užívateľov prostredníctvom design thinking metodológie.

Workshopom o Sociálnom podnikaní nás previedli prednášajúci:
Jakubinyi László, Szimbiózis Alapítvány
Bakos Péter, manager, Gyógynövények Völgye
Pacsai János, Encs
Matúš Jarečný, SUVko Coaching