Stretnutia na školách

EZÚS Via Carpatia sa snaží zvýšiť záujem študentov a žiakov o ekológiu, trvalo udržateľný rozvoj a obehovú ekonomiku. Informovanosť a angažovanosť mladej generácie o týchto témach nám pomôže ľahšia zdolať výzvy, ktorým už čelíme a s ktorými sa musíme vysporiadať.
Jednou z ciest ako pomáhame splniť tento cieľ je implantácia projektu „Zlepšime environmentálnu zodpovednosť žiakov!“. V rámci tohto projektu sme v priebehu decembra 2021 organizovali stretnutia so žiakmi základných a stredných škôl, kde sme im dali do pozornosti samotný projekt, mobilnú vzdelávaciu hru ECOhero a súťaž „Zlepši školu a jej okolie“, do ktorej sa môžu zapojiť.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja.