Stretnutia v rámc Cezhraničného akčného plánu na podporu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát

V dňoch 3. a 4. februára 2020 sa v sídle EZÚS Via Carpatia s r.o. uskutočnili stretnutia partnerov jednotlivých projektov, ktoré tvoria súčasť Cezhraničného akčného plánu na podporu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát.

Vzhľadom na to, že Akčný plán sa zameriava na využitie potenciálu regiónu, v podobe lokálnej produkcie – poľnohospodárstva, boli jednotlivý projektoví partneri informovaní aj o ďalšom práve prebiehajúcom projekte, ktorým je projekt CITYCIRCLE, implementovaný v rámci programu Interreg Central Europe. 15 projektovým partnerom bola v krátkosti odprezentovaná téma obehového hospodárstva a bol zisťovaný záujem potencionálnej ďalšej spolupráce.