Stretnutie Bielorusov a Ukrajincov v Miškolci

Dňa 31.08.2016 v Miškolci, nadácia Karpátok zorganizovala stretnutie, na ktorej sa zúčastnila aj ukrajinsko-bieloruská delegácia.

Predseda nadácie Köles Sándor, ako moderátor tohto stretnutia privítal prítomných a predstavil hostitela Riz Gabriela, ktorý povedal že vrámci  V4 exituje veľmi dobrá cezhraničná spolupráca, napriek tomu by chceli posilniť svoje ekonimické a sociálne vzťahy aj v postsovietských regiónoch.

Slovo prevzal Török Dezső, predseda Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy, podľa jeho slov cezhraničná spolupráca medzi Boršodskou župou a Košickým samosprávnym krajom je výnimočne dobrá. V tomto roku uzavreli dohodu o spolupráce aj so Zakarpatskou oblasťou.

Julianna Orbán Máté, riaditeľka EZÚS Via Carpatia pomocou prezentácie predstavila Zoskupenie, jeho štruktúru, úlohy a ciele. Svoju prezentáciu zamerala aj na slovensko-maďarskú spoluprácu a na projektové možnosti.
Nasledovala voľná komunikácia, účastníci mali rôzne otázky, na ktoré odpovedal Török Dezső spolu s Riz Gabrielom.

Celý článok nájdete v maďarskom jazyku na oficiálnej stránke Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy.