Stretnutie k projektu CITY CIRCLE v Bratislave

Dňa 29.1.2020 sa projektový Tím CITY CIRCLE stretol v Bratislave so zástupkyňou Inštitútu Cirkulárnej Ekonomiky. Cieľom stretnutia bolo predstaviť projekt CITY CIRCLE a projektovú myšlienku a následne diskutovať o možnostiach ďalšej spolupráce pri príprave akčného plánu v oblasti obehovej ekonomiky pre Košický kraj.

Inštitút cirkulárnej ekonomiky bol naklonený ďalšej spolupráci v tejto oblasti a je ochotný spolupracovať na tomto projekte.