Stretnutie partnerov jednotlivých projektov na podporu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát

V dňoch 3. a 4. februára sa v sídle EZÚS Via Carpatia s r.o. uskutočnili stretnutia partnerov jednotlivých projektov, ktoré tvoria súčasť Cezhraničného akčného plánu na podporu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát. Akčný plán sa zameriava na využitie potenciálu regiónu, v podobe lokálnej produkcie. Projekty sú zamerané na zlepšenie kvality ľudského kapitálu, výrobnej infraštruktúry, podmienok predaja miestnych výrobkov a na rozvoj regionálnej značky. Partneri projektov na stretnutiach zhodnotili doterajší priebeh a prípravnú fázu projektov a zamerali sa na budúci priebeh realizácie.