Stretnutie partnerov v rámci projektu CITYCIRCLE

V dňoch 11-13.11 2019 sa v talianskom meste Udine uskutočnilo stretnutie všetkých projektových partnerov v rámci projektu CITYCIRCLE. Cieľom stretnutia bolo prediskutovať aktuálnu implementáciu projektu, informovať partnerov o čerpaní a prejsť si úlohy a ďalšie smerovanie jednotlivých WP. Počas dvojdňového stretnutia hlavná diskusia prebiehala ohľadom plánovaných školení a prepájaní jednotlivých stakeholderov.

Viac informácií: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/UDINE-MEETING.html