Stretnutie projektových partnerov CITY CIRCLE v rakúskom meste Dornbirn

V dňoch 4-5.3.2020 sa uskutočnilo stretnutie všetkých projektových partnerov CITY CIRCLE v rakúskom meste Dornbirn. Stretnutia sa zúčastnil aj zástupca spoločného technického sekretariátu. Cieľom stretnutia bolo informovať projektových partnerov o aktuálnom stave implementácie projektov a nastaviť spoločný postup v súvislosti s organizáciou stretnutí a podujatí v dôsledku aktuálnej situácie v EÚ.