Stretnutie so zástupcami projektov v rámci Fondu malých projektov

Dňa 2.6.2021 sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami projektov v rámci Fondu malých projektov. Stretnutie prebiehalo na pôde Via Carpatia v Košiciach a zároveň bolo možné pripojiť sa aj online. Zúčastnili sa ho prijímatelia malých projektov zo Slovenska aj z Maďarska.

Účelom stretnutia bolo hľadanie spoločných riešení na vzniknuté problémy, ktoré súvisia s implementáciou malých projektov.

Veríme, že stretnutie bolo prínosom pre všetky zainteresované strany. ​