Účasť na medzinárodnej konferencii „Evolution of cross-border relations“.

EZÚS Via Carpatia považuje zdieľanie poznatkov a skúsenosti za dôležitý predpoklad na vytvorenie dobrej spolupráca pri podpore regionálneho rozvoja. Preto sa zástupcovia EZÚS Via Carpatia zúčastnili na medzinárodnej konferencii „Evolution of cross-border relations“, ktorá sa konala 23.3.2022 v Bükkábrány v Maďarsku. V rámci konferencie sme predstavili našu organizáciu, naše úspechy a projekty, ktoré úspešne implementujeme. Veríme, že podobné zdieľanie poznatkov pomôže nám aj ostatným účastníkom pri aktivitách v rámci podpory rozvoja regiónov.