Účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii

Zdieľanie vedeckých poznatkov z oblasti obehového hospodárstva predstavuje dôležitý spôsob ako poukázať na dôležitosť tejto problematiky a šíriť povedomie o jeho benefitoch.

EZÚS Via Carpatia sa snaží prostredníctvom projektu CITYCIRCLE okrem iného prispieť k získavaniu nových poznatkov, ktoré pomôžu nielen školám, ale aj iným inštitúciám pri prechode na obehové hospodárstvo. Jeho zástupcovia sa zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie SMART ACADEMY CONFERENCE, ktorá sa konala 8.10.2021 v Košiciach, na ktorej predstavili svoj výskum týkajúci analýzy tvorby odpadu na školách v Košickom kraji.