Ukážková hodina LEGO More To Math

V Gréckokatolíckej Základnej škole Edelény sa 8. septembra uskutočnila ukážková hodina LEGO More To Math. Tento nový pedagogický program vo veľkej miere pomáha pri vzdelávaní detí, hlavne na hodine matematiky.

Ukážkovej hodiny sa zúčastnila riaditeľka EZÚS Via Carpatia, Julianna Orbán Máté, Maďarský zástupca LEGO Education, Kopasz Anikó a riaditeľky a pedagógovia základných škôl z Košíc a z Buzice.

Video zo stretnutia v maďarskom jazyku si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Zdroj: BRTV