Usilovne pracujeme na zriadení Centra aktívneho starnutia

Implementácia projektu SKHU Ambassadors pokračuje prípravou Centra aktívneho starnutia. V piatok 4.3.2022 sa konalo stretnutie s externými expertmi, ktorí zabezpečenia obsahovú náplň jednotlivých aktivít pre seniorov v rámci budovaného centra. Na stretnutí sme diskutovali o obsahu aktivít týkajúcich sa remeselných činností, stravovania, pohybových aktivít, digitálnych a právnych zručností.