V. Valné zhromaždenie EZÚS Via Carpatia, v Miskolci

Dňa 28. októbra 2015 na Úrade župy Boršod-Abaúj-Zemplén v Miskolci sa uskutočnilo V. Valné zhromaždenie EZÚS Via Carpatia.

Rokovanie V. Valného zhromaždenia otvoril Török Dezső, predseda Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným, prítomní boli:

za župu Boršod-Abaúj-Zemplén: Török Dezső, (predseda Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným), Szombatiné Sebők Emese, (zástupca riaditeľa úradu Boršodsko-abovsko-zemplímskej župy),
Dr. Bobkó Péter (zamestnanec župy Boršod-Abaúj-Zemplén), Csontos László (tlačový hovorca župy Boršod-Abaúj-Zemplén)

za Košický samosprávny kraj: JUDr. Zdenko Trebuľa (podpredseda Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným), Ing. István Zachariaš, (podpredseda Košického samosprávneho kraja), Ing. Julianna Orbán Máté, PhD. (riaditeľka Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným), Ing. Timea Popélyová (administratívny pracovník Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným)

Po odsúhlasení programu, členovia valného zhromaždenia odsúhlasili Dodatok k Internému manuálu, a následne súpis hmotného majetku EZÚS Via Carpatia a Jövő útja Kft.

Nakoľko jeden člen Zoskupenia má sídlo v Miskolci a druhý v Košiciach, pri potrebe prijatia rýchleho rozhodnutia EZÚS Via Carpatia navrhlo elektronické hlasovanie, ktoré Zhromaždenie jednohlasne schválilo.

V nasledujúcom bode bol predložený návrh rozpočtu Zoskupenia ako aj pre Jövő Útja Kft, ktorý bol prijatý pre nepretržitú prevádzku.

EZÚS Via Carpatia plánuje vyhlásiť finančne ohodnotenú súťaž v Košickom samosprávnom kraji a v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe v oblasti regionálneho rozvoja a projektového manažmentu, pre študentov štvrtého a piateho ročníka v troch vytipovaných vysokých školách. Navyše autori najlepších prác z Košického samosprávneho kraja získajú možnosť vykonávať prax priamo v EZÚS Via Carpatia a autori najlepších prác z Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy, získajú šancu absolvovať prax priamo na úrade Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy, kde sa bude zároveň nachádzať infobod EZÚS Via Carpatia v programe HUSK.

Valné zhromaždenie súhlasilo aj s delegovaním štúdie pre EZÚS Via Carpatia.

Na záver členovia Valného zhromaždenia diskutovali o denných aktualitách a o možnostiach spolupráce.