Valné zhromaždenie Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy

Valné zhromaždenie Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy zasadalo 17. septembra 2020 v Miškovci, kde Julianna Orbán Máté informovala o činnosti Európskeho zoskupenia územnej spolupráce s ručením obmedzeným Via Carpatia za rok 2019.