Valné zhromaždenie Via Carpatia sa konalo v Miskolci

Valné zhromaždenie zoskupenia Via Carpatia, založeného za účelom podpory cezhraničnej spolupráce Samosprávou Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy a Košickým samosprávnym krajom sa konalo vo štvrtok v Miskolci v budove Župného domu.

Zasadnutie, na ktorom sa zúčastnil Zdenko Trebuľa, predseda Košického samosprávneho kraja a podpredseda zoskupenia Via Carpatia, ako aj István Zachariaš, podpredseda Košického samosprávneho kraja, János Kovács, hlavný notár Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy a  Julianna Orbán Máté riaditeľka zoskupenia, otvoril Dezső Török, predseda župnej samosprávy a predseda zoskupenia Via Carpatia.

Na valnom zhromaždení schválili účastníci celkom 5 bodov programu a v rámci ostatných záležitostí na návrh Dezsőa Töröka sa dohodli, že v budúcnosti budú zvolávať zasadnutia valného zhromaždenia štvrťročne, so striedaním miesta konania.

Záverom zasadnutia predseda valného zhromaždenia pozval hostí zo Slovenska na prehliadku zrekonštruovaného hradu v Diósgyőri.