VI. Valné zhromaždenie EZÚS Via Carpatia, Košice

Dňa 3. mája 2016, v budove Košického samosprávneho kraja sa konalo VI. zasadnutie Valného zhromaždenia EZÚS Via Carpatia.

Ako to už je zvykom, aj terajšie zasadnutie otváral predseda EZÚS Via Carpatia, Török Dezső, prítomní boli:

za župu Boršod-Abaúj-Zemplén: Török Dezső, (predseda Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným), Dr. Bobkó Péter(zamestnanec župy Boršod-Abaúj-Zemplén), Dr. Kovács János (notár župy Boršod-Abaúj-Zemplén)
za Košický samosprávny kraj: JUDr. Zdenko Trebuľa (podpredseda Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným), Ing. István Zachariaš, (podpredseda Košického samosprávneho kraja), Ing. Julianna Orbán Máté, PhD. (riaditeľka Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným), Ing. Tímea Novotná (administratívny pracovník Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným).

Na Valnom zhromaždení schválili účastníci celkom 11 bodov programu a v rámci ostatných záležitostí sa dohodli na 12. programovom bode.
Viac menej sa rokovalo o projektoch, ktoré Zoskupenie vyhralo a o ktoré sa v roku 2016 bude uchádzať alebo ktoré by rád manažoval. Členovia Valného zhromaždenia zobrali na vedomie ročnú uzávierku EZÚS Via Carpatia aj Jövő útja Kft., ďalej výročnú správu EZÚS Via Carpatia, ako aj audítorskú správu Zoskupenia. Rokovalo sa aj o organizačnú štruktúru v rámci Fondu malých projektov a o výberové konanie vyhlásené EZÚS Via Carpatia.
Po odsúhlasení programových bodov nasledoval priateľský rozhovor o spolupráci medzi župami.