Via Carpatia – Budapešť

Program konferencie organizovanej Maďarskou inžinierskou komorou inžinierov sa skladal z troch častí. Stredobodom konferencie boli geostrategické a hospodárske otázky, otázky týkajúce sa dopravnej politiky, otázky úloh technického rozvoja, atď.

Počas konferencie boli prediskutované ďalšie otázky spoločného záujmu, ako napr.: dôležitosť koridoru Via Carpatia z hľadiska hospodárskej a bezpečnostnej politiky, zaradenie koridoru do siete TEN-T, možnosti financovania, atď. Na konferencií, EZÚS Via Carpatia bolo zastúpené riaditeľkou zoskupenia, Juliannou Orbán Máté, ktorá počas svojej prednášky poskytovala informácie o možných výhodách vybudovaniu koridoru Via Carpatia.