Vyhodnotenie súťaže „Hľadanie kohézie“

Dňa 22.03.2019 sa v priestoroch Úradu Košického samosprávneho kraja uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže s názvom „Hľadanie kohézie“, ktorú organizovalo Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia. Organizácia súťaže je jednou z aktivít projektu REWAFI, ktorý je zameraný na šírenie informácií o kohéznej politike Európskej únie. Súťaž sa uskutočnila samostatne v dvoch kolách. Jedno kolo v rámci Košického kraja (SK) a jedno kolo v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe (HU).

Organizácia súťaže podporila šírenie informácií o kohéznej politike a jej pozitívnych prínosoch pre regióny medzi žiakmi stredných škôl.

Výhercom gratulujeme!