Výnimočná udalosť v Centre Aktívneho Starnutia

V priestoroch nášho Centra aktívneho starnutia na Báčikovej 7 v Košiciach na našich milých seniorov čakalo prekvapenie v podobe oceňovania tých najaktívnejších seniorov. Slávnostné oceňovanie sa uskutočnilo za prítomnosti pani riaditeľky EZÚS Via Carpatia Ing. Julianny Orbán Máté PhD. a predsedu Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislava Trnku, ktorí svojím príhovorom ocenili predovšetkým aktívny prístup našich seniorov v rámci činnosti Centra aktívneho starnutia. Zároveň ich povzbudili, aby boli naďalej svojím prístupom vzorom aj pre mladšiu generáciu a pokračovali tak v obohacovaní jesene ich života. Ocenení seniori sa mohli tešiť z notebookov, mobilných telefónov a tabletov. Veríme, že táto udalosť v Centre aktívneho starnutia nebola poslednou tohto druhu a v blízkej budúcnosti budeme môcť urobiť radosť našim ďalším aktívnym seniorom.