Výsledky Výzvy pre stredné školy o LEGO® Education SPIKE™ Prime sady

V rámci projektu SKHU IT EDUCATION bola vyhlásená výzva „Zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti IT pre lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce“. Do výzvy sa zapojilo 23 stredných škôl a prihlásených bolo 33 odborných garantov. Dňa 20.09.2021 zasadla hodnotiaca komisia, ktorá na základe hodnotiacich kritérií a metodiky hodnotenia vybrala nasledujúcich výhercov.

Stredná odborná škola technická, Rožňava

Gymnázium Šrobárova 1, Košice

Gymnázium Pavla Horova, Michalovce

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Košice

Stredná odborná škola technická, Michalovce

Stredná odborná škola informačných technológií Ostrovského 1, Košice

Súkromné gymnázium Dneperská 1, Košice

Stredná odborná škola dopravy a služieb, Strážske

Gymnázium Štefana Moysesa, Moldava nad Bodvou

Gymnázium SNP 1, Gelnica

Súkromné gymnázium Futurum, Košice

Gymnázium, Sobrance

Gymnázium, Spišská Nová Ves

Gymnázium, Kráľovský Chlmec

Gymnázium Ľudovíta Štúra, Michalovce

Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Trebišov

Všetkým výhercom srdečne blahoželáme a tešíme sa na spoluprácu!