Výstavba terasy Centra Aktívneho Starnutia

Zahájili sme výstavbu terasy Centrum Aktívneho Starnutia, ktorá bude skvelým doplnkom k našej už fungujúcej inštitúcii.
Naša vďaka patrí najmä Košickému samosprávnemu kraju, ktorý projekt finančne podporil, a tak bude možné vytvoriť nový priestor pre ďalšie aktivity a podujatia, nielen pre našich seniorov, ale pre celú komunitu.
Naše Centrum aktívneho starnutia funguje už takmer 2 roky, kde sa stretáva viac ako 350 seniorov a vďaka výstavbe terasy ich počet určite narastie.
Pridajte sa k nám.