Výstavba v projekte SKHU Markets napreduje

V rámci projektu SKHU Markets, ktorý je súčasťou Cezhraničného akčného plánu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát bolo v lete odovzdaných 5 novopostavených trhovísk. Realizácia projektu v obci Gagyvendégi u vedúceho partnera projektu Szép Cserehát Nonprofit Szociális Szövetkezet však pokračuje naďalej.
Okrem trhoviska, ktoré bolo odovzdané začiatkom septembra, tu prebieha aj výstavba Svätoštefanského domu a obnova Vendéghy kúrie, ktoré budú slúžiť na sociálno-vzdelávacie účely. Pozrite sa na fotkách, ako pokračuje realizácia projektu.