Výzva Fondu malých projektov je spustená

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Programu Interreg VI-A HUSK 2021-2027 pre Fond malých projektov je spustená.

Informácie a dokumenty ohľadom novej výzvy nájdete na stránkach:
https://spf-viacarpatia.eu/vyzva-na-predkladanie-projektovych-ziadosti-o-fp/
http://www.viacarpatia-spf.eu/-aktualna-vyzva