Workshop EZÚS-ov – Košice

Spoluorganizátormi 3. workshopu EZÚS-ov boli: Ministerstvo zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov z Maďarska a EZÚS Via Carpatia. Stretnutie sa uskutočnilo vďaka projektu KÖFOP 3.3.3-15-2016-0002.

Počas prvého dňa dvojdňovej konferencie zazneli tri prednášky. Prednášala aj riaditeľka EZÚS Via Carpatia, ktorá predstavila prácu zoskupenia a úspešné projekty EZÚS-u. Počas prvého dňa odzneli prednášky prezentujúce 1. výzvu Programu Interreg V-A SK-HU a skúsenosti s finančnou kontrolou ETT projektov. Súčasťou druhého dňa bola informačná správa o workshope  s názvom Cross-Border Review. Odzneli prednášky o praktických skúsenostiach počas kontroly projektov a bola prezentovaná aj problematika štátnej pomoci (state aid).