Workshop pre podporu inštitucionálnej spolupráce v rámci starostlivosti o seniorov

Spolupráca inštitúcií, ktoré pracujú so seniormi je kľúčová pri vytváraní lepšieho prostredia pre seniorov. Preto sme v rámci projektu SKHU Ambassadors dňa 19.7.2022 zorganizovali workshop, v rámci ktorého sme diskutovali o možnostiach spolupráce v oblasti práce so seniormi. Veríme, že získané poznatky nám pomôžu zlepšiť život seniorov.