Workshop s personálnou agentúrou

Dňa 19.01.2022 sa v rámci implementácie projektu Find your way – „Nájdi si cestu na trh práce“ programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko uskutočnil posledný Workshop s Personálnou agentúrou. Účastníci mali možnosť individuálnej konzultácie so zástupcom personálnej agentúry formou vstupného pohovoru. Všetkým účastníkom prajeme veľa úspechov pri uplatňovaní sa na trhu práce.