Workshop s personálnou agentúrou

Dňa 14. a 15.12.2021 sa v rámci implementácie projektu Find your way – „Nájdi si cestu na trh práce“ programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko uskutočnili Workshopy s Personálnou agentúrou.
Účastníci mali možnosť individuálnej konzultácie so zástupcom personálnej agentúry formou vstupného pohovoru. Cieľom workshopu bolo informovať o súčasnej situácii na pracovnom trhu, predstaviť účastníkom voľné pracovné pozície, informovať o možnostiach rekvalifikačných kurzov a urobiť evidenciu účastníkov za účelom oslovenia v prípade vzniku nových pracovných ponúk.