Workshop – Sociálne podnikanie a farmárčenie

Dňa 18. 10. 2021 sa v rámci implementácie projektu Find your way – „Nájdi si cestu späť na trh práce“ programu spolupráce Interreg V-A SK-HU uskutočnil online Workshop na tému Sociálne podnikanie.

Podujatie sa upriamovalo na sociálne podnikanie na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni so zameraním najmä na legislatívny rámec sociálneho podnikania, komplexný pohľad na sociálne podnikanie z pozície zainteresovaných strán, praktické príležitosti, ohrozenia pri sociálnom podnikaní a sociálne podnikanie v oblasti farmárčenia. Účastníci počas workshopu identifikovali cieľové skupiny sociálneho podnikania a identifikovali preferované správanie užívateľov prostredníctvom design thinking metodológie.

Workshopom o Sociálnom podnikaní nás previedli prednášajúci:

Peter Mészáros, Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky

Adam Šepetka, Regionálne centrum Sociálnej ekonomiky

Karolína Bortáková, KSK – Referát pre integráciu sociálne vylúčených komunít,

Matúš Jarečný, SUVko Coaching