Workshop v rámci projektu „Valorizácia ľudského potenciálu generácie 20+ a 50+ v Košickom samosprávnom kraji“

Workshop bol organizovaný v rámci projektu „Valorizácia ľudského potenciálu generácie 20+ a 50+ v Košickom samosprávnom kraji“ – „Vypracovanie Regionálnej stratégie „Aktívneho starnutia“ KSK 2019-2023“, v Eco Friendly Hotel Dália, Košice.
Cieľom workshopu bola výmena osvedčených postupov a príkladov dobrej praxe. Workshopu sa zúčastnili zahraniční prednášatelia z Maďarska a Českej republiky, ktorí boli doplnení o prednášajúcich zo Slovenska, ktorí sa aktívne venujú tejto problematike.
Nasledujúci deň sa na Úrade Košického samosprávneho kraja konalo pracovné stretnutie k príprave návrhovej časti stratégie Aktívneho starnutia. Cieľom stretnutia bolo definovať konkrétne projektové zámery, ktoré budú zahrnuté v rámci pripravovanej Stratégie aktívneho starnutia. Stretnutia sa zúčastnili predstavitelia z jednotlivých odborov z Úradu Košického samosprávneho kraja
Obe stretnutia boli realizované s finančnou podporou Úradu Vlády Slovenskej republiky, program podpora regionálneho rozvoja.