Zasadnutie Krajskej rady Jednoty dôchodcov na Slovensku – Košice

24.januára 2023 sa v našich priestoroch konalo zasadnutie Krajskej rady Jednoty dôchodcov na Slovensku – Košice, na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia EZÚS Via Carpatia s r.o.. Jedným z bodov bohatého programu bolo aj podpísanie Memoranda o spolupráci medzi EZÚS Via Carpatia s r.o. a Krajskou organizáciou JDS. Tešíme sa na zaujímavú spoluprácu.