Zasadnutie Monitorovacieho výboru Interreg Hungary-Slovakia Programme v Budapešti!

Na zasadnutí, ktoré sa konalo 29. februára 2024 sa úspešne schválili výsledky hodnotenia projektov CFP-HUSK-2302, zároveň sme diskutovali o aktualizáciách projektov #ACCESS, #SPF EAST a #SPF WEST.
Členovia zasadnutia aktívne prispeli k formovaniu budúceho programu Interreg HU-SK 2027+ a zabezpečili tak pokračujúci úspech v našej spoločnej snahe.