Zasadnutie valného zhromaždenia inštitúcie Central European Service for Cross-Border Initiatives (CESCI)

Dňa 17. mája sa v Budapešti konalo zasadnutie valného zhromaždenia inštitúcie Central European Service for Cross-Border Initiatives (CESCI). V rámci tohto podujatia sa prezentovala stratégia Košického samosprávneho kraja pod názvom Úloha koridoru Via Carpatia v sociálnom a ekonomickom rozvoji. Cieľom tejto stratégie je poukázať na dôležitosť vybudovania severo-južného prepojenia východných regiónov EÚ pomocou dopravného koridoru. Na podujatí sa prezentovali východiskové body samotnej stratégie, následne sa predstavili súčasné a budúce plány v rámci tejto problematiky.

Cesta označovaná ako Via Carpatia vedie od litovského prístavného mesta Klaipeda cez Kaunas, poľské mestá Bialystok, Lublin a Rzeszów, cez Košice a maďarské mestá Miškovec a Debrecín, naprieč Rumunskom cez Oradeu (Veľký Varadín), Lugoj, Calafat a Konstancu, cez bulharskú metropolu Sofia a mesto Svilengrad a končiť by sa mala v gréckom Solúne.

Dohodu o spolupráci pri budovaní Via Carpatia – najkratšej cesty zo severu Európy na juh, podpísali 17. apríla 2015 v poľskom Rzeszowe predstavitelia regionálnych samospráv Poľska, Slovenska a Maďarska.  Predstavitelia štyroch samospráv – Podkarpatské vojvodstvo, Košický samosprávny kraj, Prešovský kraj a Boršodsko Abovsko Zemplínska župa sa dohodli na pravidlách vzájomnej spolupráce pri realizácii aktivít smerujúcich k vybudovaniu dopravného koridoru Via Carpatia.

Dňa 07. 11. 2016 sa konala konferencia pod názvom “10. výročie deklarácie Lancut – Via Carpatia dnes, výzvy pre budúcnosť”, ktorá nadväzovala na stretnutie z roku 2015. V rámci konferencie bola rozšírená dohoda o ďalšie tri regióny: Lubelské vojvodstvo, Mazovské vojvodstvo a Podleské vojvodstvo.