Záverečná konferencia projektu SKHU Ambassarors

Záverečnou aktivitou v rámci projektu SKHU Ambassadors bola Záverečná konferencia, ktorá sa konala 22.7.2022 v Krásnohorskej Dlhej Lúke. Na konferencii sme spolu s maďarským partnerom BORA 94 predstavili celý projekt, jeho výstupy a aktivity, ktoré sme úspešne zrealizovali. Na konferencii sa zúčastnili seniori zo Slovenska a Maďarska a zástupcovia inštitúcií, ktoré pracujú so seniormi. Práve tieto inštitúcie si z konferencie odniesli dôležité poznatky a príklady dobrej praxe, ktoré môžu využiť pri práci so seniormi. Ukončením projektu ale naše aktivity zamerané na seniorov nekončia. Veríme, že úspechy, ktoré sme dosiahli v rámci tohto projektu nám pomôžu pri ďalších aktivitách zameraných na seniorov.