Záverečná konferencia projektu SKHU IT EDUCATION dňa 12.10.2022

Deti a mládež sú naša budúcnosť. Aj preto sa na nich zameriaval projekt „SKHU IT EDUCATION“. Cieľom projektu, ktorý implementovalo EZÚS Via Carpatia s r.o. v spolupráci s mestom Košice a maďarským partnerom Infoklaszter bolo prepájať školy s IT zamestnávateľmi za účelom zamerania sa na praktickú výuku pre ľahšiu zamestnateľnosť žiakov v oblasti zlepšovania STEAM zručností prostredníctvom Lego robotiky.

Cieľom Záverečnej konferencie bolo zhrnutie výsledkov celého projektu – cezhraničné Lego robotické súťaže, LEGO camp, workshopy pre učiteľov a žiakov v oblasti Design thinkingu a EduScrum. Taktiež prebehli školenia učiteľov, ako využívať Lego sady vo vyučovacom procese. V rámci projektu boli školám Košického kraja odovzdané LEGO Education Spike robotické sety, WeDo LEGO robotické sady a doplnkové nadstavbové sady k rozšírenej práci v programovaní.