Záverečná konferencia projektu Through renovation to the education

V rámci Cezhraničného akčného plánu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát bol úspešne ukončený prvý projekt zo siedmich, ktoré tvoria akčný plán – projekt Through renovation to the education. Projekt sa realizoval prostredníctvom Programu spolupráce Interreg Slovenská republika – Maďarsko, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

V rámci projektu boli obnovené dve vzdelávacie centrá – Vzdelávacie a vývojové centrum v Encsi u projektového partnera Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség a odborná učebňa v Strednej Odbornej Škole v Moldave nad Bodvou.

Záverečná konferencia tohto projektu sa uskutočnila 12.3.2021 online formou, kde projektoví partneri odprezentovali výsledky projektu a slávnostne tým ukončili projekt.

Priestory obnovené z projektu budú okrem iného využívané aj v projekte Find your way to the labour market, ktorý nadväzuje na tento projekt v rámci akčného plánu.