Záverečná konferencia projektu Young4Climate

Náš skvelý projekt zameraný na boj s klimatickými zmenami mal veľký úspech:
  • zapojilo sa 26 škôl v Košickom kraji,
  • nainštalovali sme dažďovú záhradu a 5 zelených stien na výherných školách,
  • 10 škôl sme vybavili košmi na separovaný odpad a elektrickými kompostérmi,
  • vylosovali sme 7 výhercov SMART hodiniek,
  • zaznamenali sme zlepšenie ekologického správania u 2265 hráčov.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na tomto úžasnom projekte, vrátane tímu Young4Climate, Technická univerzita v Košiciach, Smart innovations, Košický samosprávny kraj, našich partnerským škôlám  a EEA and Norway Grants za ich podporu a možnosť realizácie.
Nezabudnite, že hra je stále pre Vás dostupná: https://young4climate.sk/login