Záverečná konferencia projektu „Zlepšime environmentálnu zodpovednosť žiakov!“

Projekt „Zlepšime environmentálnu zodpovednosť žiakov!“ bol úspešne zakončený záverečnou konferenciu, ktorú zorganizoval EZUS Via Carpatia 17.03.2022 v Košiciach. Cieľom podujatia bolo predstaviť aktivity a úspechy dosiahnuté počas implementáciu projektu. V rámci konferencie bola vyhodnotená súťaž Zlepši školu a jej okolie, ktorá bola taktiež organizovaná v rámci tohto projektu. Žiaci základných a stredných škôl tu predstavili svoje projekty na tému obehového hospodárstva, ktoré pripravili v rámci súťaže. Úspešné projekty a žiaci boli ocenení zaujímavými cenami.

Ocenení boli žiaci:
Základnej školy Ľudovíta Fullu v Košiciach
Gymnázia Šrobárova v Košiciach
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Sobranciach

Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja.