Záverečná konferencia v rámci projektu „Valorizácia ľudského potenciálu generácie 20+ a 50+ v Košickom samosprávnom kraji

Účastníkmi konferencie boli predovšetkým jednotlivý zástupcovia IT sektora, zamestnanci Združenia IT Valley, zástupcovia mesta Košice, zástupcovia univerzít a zástupcovia jednotlivých odborov Košického samosprávneho kraja.

V rámci konferencie boli odprezentované vízie a spôsoby ako znížiť odliv mladých ľudí z Košického samosprávneho kraja. Súčasťou konferencie bola občianska a odborná diskusia o potrebe aktívneho prepájania a spolupráce mladej a staršej generácie, zavádzanie nových IT možností do života obyvateľov nad 50+ a spoločné hľadanie inovatívnych sociálnych a technologických riešení na problémy seniorov generáciou mladých ľudí.

Realizované s finančnou podporou Úradu Vlády Slovenskej republiky, program podpora regionálneho rozvoja.