Cezhraničné dobrovoľnícke dni

V rámci projektu SKHU Ambassadors sme zorganizovali v dňoch 19.7. až 22.7 Cezhraničné medzigeneračné dobrovoľnícke dni pre seniorov. Cieľom dobrovoľníckych dní, ktoré sa konali v Krásnohorskej Dlhej Lúke bolo prepájať seniorov a deti v rámci spoločných aktivít. Pre seniorov zo Slovenska a Maďarska bol pripravený zaujímavý program, v rámci ktorého sa zapájali do tradičných remeselných prác, ľudových tancov, návštevy pútnického miesta či pečenia tamojších tradičných langošov. Všetci účastníci si z podujatia odniesli remeselné výrobky, ktoré si sami vyrobili, pozitívnu energiu a veľa zaujímavých zážitkov.