Hostili sme ďalšiu medzinárodnú konferenciu

Projekt WE are EuROPE v rámci programu Europe for Citizens sa zameriava na podporu vytvárania účinnejších opatrení zameraných na problém chudoby, ktorá postihuje niektoré európske krajiny. Tento problém sa týka mnohých mladých ľudí a je dôsledkom hospodárskej krízy a nedostatkom solidarity medzi krajinami. Cieľom konferencie, ktorú sme hostili v Košiciach, bolo upozorniť na tento problém a vytvoriť prostredie, ktoré umožní vytvárať a prijímať vhodné nápady a odporúčania na riešenie tejto problematiky. Aktivity projektu boli zamerané na šírenie „know-how“ v rámci stratégií v oblasti podpory solidarity, dobrovoľníctva, vytvárania združení a organizácií. Konferencie sa zúčastnili delegácie zo Slovenska, Maďarska, Estónska, Talianska, Poľska, Česka a Malty.

Info Template 2