Kurz Prvej pomoci pre zamestnancov EZÚS Via Carpatia.

Včasné podanie prvej pomoci je rozhodujúce pri záchrane života, a preto je kľúčové poznať jeho základy. Veľmi dobre si to uvedomujeme aj u nás v EZÚS Via Carpatia, a práve preto sme absolvovali kurz prvej pomoci, ktorý pre nás zabezpečil Ústav ošetrovateľstva na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

V rámci kurzu sme sa dozvedeli, ako postupovať v prípade podania prvej pomoci, ako identifikovať, či daná osoba dýcha, kedy a ako ju začať resuscitovať. V neposlednom rade nám lektorka dala podrobné informácie a inštruktáž, ako použiť prenosný defibrilátor, ktorý je v Košiciach na viacerých miestach verejne prístupný. Všetky tieto postupy sme si mohli aj prakticky vyskúšať.

Kurz prvej pomoci bol pre nás veľkým prínosom a odporúčame ho absolvovať každému, aby vedel ťažkej situácii promptne reagovať.