Pokračujeme v spolupráci s LEGO partnermi …

Implementácia projektu SKHU IT EDUCATION pokračuje prípravou ďalších aktivít. Vo štvrtok 12.05.2022 sa konalo stretnutie s partnermi projektu, s ktorými sme diskutovali o obsahu aktivít týkajúcich sa LEGO robotickej súťaže, zariaďovania LEGO miestnosti a LEGO robotického letného tábora.