Projekt DigiCare4CE

Spolu s partnerom Technická Univerzita V Košiciach sme plánovali implementáciu digitálnych riešení v zariadeniach pre seniorov ARCUS a VIA LUX v Košiciach.
Stretli sme sa s riaditeľom a personálom, ktorí sú motivovaní využívať tieto digitálne riešenia pre skvalitnenie služieb starostlivosti o seniorov.