Projekt CITYCIRCLE

Projekt CITYCIRCLE zlepšuje inovačné kapacity okrajových mestských centier strednej Európy zavedením systému cirkulárneho hospodárstva do partnerských miest. Periférne mestá strednej Európy sú často poznačené nedostatkom inovácií a nedostatočným prístupom ku globálnym inovačným procesom. Obehové hospodárstvo je uznané ako koncepcia rozvoja, ktorá by mala zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj a efektívne využívanie zdrojov. Cieľom projektu je využiť potenciál cirkulárnej ekonomiky v mestách prostredníctvom založenia „quadruple-helix circular economy hubs“ v partnerských mestách a vybaviť ich znalosťami a nástrojmi, aby mohli navrhnúť hodnotový reťazec cirkulárnej ekonomiky na svojom území. Projekt bol schválený v rámci programu Interreg Central Europe.

Ďalšie informácie o projekte nájdete na tomto odkaze.

VÝSTUPY PROJEKTU:

Vyučovacie modely

Zakúpené vybavenie pre školy

Manifest

Final Implementation Report
Regional mapping for CE transition – Košice
Index vyspelosti obehového hospodárstva
CE Bio Economy Value Chains Guide
Spoločný strategický zámer v oblasti obehovej ekonomiky
Advanced knowledge Base upgraded
Circular Economy Starter Kit
Cooperation map
CE Value Chains Final
Evaluation Methodology