Renovačné práce takmer 200-ročného kaštieľa Patay v Abaújszántó pokračujú

Rozvoj cestovného ruchu má významný cezhraničný vplyv na obyvateľov Boršod-Aboúj-Zemplén župy. Aj to bolo dôvodom k vytvoreniu projektu na rekonštrukciu kaštieľa Patay a Abaújszántó.

V tejto chvíli pokračujú stavebné práce, úprava vonkajších stien a okolia kaštieľa. Rekonštrukčné práce sú financované podporou Ministerstva zahraničných vecí a obchodu Maďarska, výška grantu je 140 miliónov forintov. V rámci zachovania hradu Patay v Abaújszántó-Cekeháze bude budova vybavená novou strechou a hlavné múry budú staticky spevnené a zaistené. Turistické využitie budovy hradu má veľký potenciál.