Rozvoj trans-európskej cestnej infraštruktúry Via Carpatia v Rumunsku

Dňa 23.03.2018 sa v rumunskom meste Oradea uskutočnila konferencia s názvom „Rozvoj trans-európskej cestnej infraštruktúry Via Carpatia v Rumunsku“. Hostiteľom účastníkov bola prefektúra Bihor regiónu. Účastníci zastupovali národné štátne orgány a taktiež rumunské, maďarské, slovenské a poľské regióny, ktoré participujú na podpore myšlienky budovania tranzitného koridoru Via Carpatia.

V rámci programu vystúpili Andor Tóth, zástupca štátneho tajomníka Ministerstva rozvoja Maďarskej republiky, Piotr Miaso, vedúci Úradu Podkarpatských regionálnych ciest, Barbora Kováčová, projektová manažérka EZÚS Via Carpatia s r.o., Mateusz Gniazdowski zástupca riaditeľa Centra pre východoeurópske štúdiá a Dubniczky Kitti zástupca organizácie CESCI, Budapešť. Podstatným bodom programu bol podpis memoranda o spolupráci v oblasti rozvoja tranzitnej cesty Via Carpatia v Rumunsku medzi rumunskými regiónmi ležiacimi na trase tranzitného koridoru Via Carpatia.

Následne bola vytvorená príležitosť na otázky a nadviazanie novej spolupráce. V závere dostali účastníci pozvanie na najbližšiu udalosť podporujúcu rozvoj a budovanie tranzitného koridoru Via Carpatia, ktorá sa uskutoční v Poľsku.